SEKURITEITS OORD

Finale Fase

OORSIG

Alhoewel al die eenhede in Bosveldsig voltitel is en al die eenhede met dieselfde sierstene en dakteels gebou is, het al die fases nie dieselfde ouderdom beperking nie. Die finale fase het ’n ouderdom beperking van ouer as 18 jaar.  Klein troeteldiere word ook hier toegelaat en die fase se omheining is geëlektrifiseer.

UITLEG

Hierdie fase is verdeel in:

•   11  groter erwe (600 – 700 m²) waar ons vir u bou na u smaak.
•   40  kleiner erwe waar daar  twee verskille groottes “standaard eenhede” gebou word.

Bosveldsig Uitleg

Standaard eenhede

GROOT ERWE

Hier is 11 groot erwe uitgesit met weste of ooste ingang, waarvan 5 reeds voltooi is en bewoon word. Die erwe is gemiddeld 600 – 700 m² groot. Hier besluit u self oor die boustyl, plan en afwerkings. Oordragkoste is ingesluit.

KOOP VAN ‘n ERF

Prys: R 450 000
Grootte: 600 – 700m²
Dekking: 70%
Beskikbaar: 6 Erwe

•   Die erf word op die koper se naam geregistreer waarna die koopprys van die erf betaalbaar is.
•   Die eienaar mag self die huis ontwerp  of rowwe sketse en idees gee, waarna die plantekenaar ‘n voorlopige plan sal teken.
•   Alle materiaal en afwerkings is die keuse van die eienaar. Indien sierstene gekies word moet die projek se stene gebruik word, nl Kiaat Travertine.  PK-bedrae word aan alle items toegeken bv. teëls @ R 110 per m². Indien die eienaar ‘n duurder teël kies, is die eienaar self verantwoordelik vir die verskil.
•   Die eienaar het vier maande geleentheid om sy plankeuses te finaliseer, waarna daar met bouwerk begin word. Indien die eienaar, vir welke rede ook al, nie kan voortgaan met die bou van die woning nie, sal die erf verkoop word waarna die geld terug betaal sal word.
•   Geen spekulasie van erwe word toegelaat nie.

BOUKOSTE PER m²

Huidiglik is die gemiddelde boukoste R 9500 per m². Pryse word elke vier maande deur ons bourekenaar aangepas. Elke eienaar betaal ook vir een skermmuur asook ’n verpligte NHBRC (National Home Builders Registration Council) staatsfooi van 1.3% van die koopprys. Na voltooiing van die voorlopige sketse en ‘n deeglike behoefte bepaling, word ‘n gedetaileerde kwotasie aan u voorgelê. Dan word daar behoorlik geskaaf totdat u tevrede is met woning en prys. ‘n Boukontrak wat alles volledig beskryf asook ‘n uiteensetting van die trekkings, word dan opgestel vir ondertekening. Die planne word nou finaal geteken en weer aan die eienaar voorgelê vir aftekening. Indiening by die stadsraad volg en goedkeuring neem ongeveer vier weke. ‘n Afskrif van die goedgekeurde plan word dan ingedien by die NHBRC vir registrasie, waarna hul inspekteurs die bouproses fyn monitor. ‘n NHBRC sertifikaat word uitgereik en is vir vyf jaar geldig. Die waarborg dien slegs vir konstruksie foute.Die koste rakende die teken, indiening en goedkeuring van die planne is ingesluit by die prys van die erf. Indien die eienaar verkies om self die planne te laat teken, sal ‘n PK-bedrag geld.

BOUPROSES

Die bouproses neem ongeveer 6 maande om af te handel. Soos die bouwerk vorder word ses trekkings betaal op die verskillende stadiums van die bouproses.

1. Fondasie hoogte met blad.
2.  Steenwerk voltooi.
3.  Dak voltooi.
4. Pleister en Plafonne.
5. Kaste.
6. Teëls en verf.
7. Finale betaling by voltooiing.

Die eienaar is ten volle betrokke by die bouproses van begin tot oorhandiging van voltooide eiendom.

STANDAARD WOONEENHEDE

Die materiaal en afwerkings is van hoogstaande gehalte. Die struktuur word met Kiaat Travertine sierstene gebou en Terracotta beton teëls vir die dak. Die nodige koppelings vir die wasmasjien en skottelgoedwasser word voorsien. Die kombuis is toegerus met ’n Defy waaieroond, aparte plate asook ‘n uitsuigapparaat. Die kombuiskaste sluit o.a. ’n hoek kruidenierskas en carousel in. Die kombuis sowel as die badkamers se mure word tot teen die plafon geteël en alle vloer oppervlaktes word bedek met teëls. Die oprit na die motorhuis, die loop area na die voordeur word bedek met plaveistene.

Dubbel motorhuis eenheid:

Die uitleg maak voorsiening vir 15 dubbel motorhuis eenhede, waarvan 14 reeds voltooi is en bewoon word. Die eenheid bestaan uit ‘n ruim hoofslaapkamer met en-suite badkamer, gaste kamer met aparte badkamer, ruim oopplan leefarea , kombuis met aparte opwas, stoep, dubbel motorhuis met ingang direk in die eenheid en ‘n klein tuin.

Enkel motorhuis eenheid:

Hier maak die uitleg voorsiening vir 25 enkel motorhuis eenhede, waarvan 22 reeds voltooi is en bewoon word. Hierdie eenheid se uitleg is soortgelyk aan die dubbel motorhuis eenheid, behalwe dat dit kleiner in oppervlak is en slegs oor een motorhuis beskik. Dit bestaan dus ook uit n ruim hoofslaapkamer met en-suite badkamer, gaste kamer met aparte badkamer. ‘n Effens kleiner oopplan leefarea, kombuis met aparte opwas en ‘n stoep.

By die standaard eenhede is oordragskoste ook ingesluit.

’n Voltooide enkel-en dubbel motorhuis eenheid is beskikbaar vir besigtiging.